Thứ Tư, 10 tháng 2, 2010

Vickers Virginia

Virginia
OANH TẠC CƠ
Vickers Ltd. (Anh)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 04
Dài : 15,93 m
Sải cánh : 26,77 m
Cao : 5,54 m
Trọng lượng không tải : 4.377 kg
Tối đa khi cất cánh : 7.993 kg
Động cơ : 02 động cơ cánh quạt Napier Lion VB có sức đẩy 580 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 173 km/giờ
Cao độ : 4.210 m
Tầm hoạt động : 1.585 km
Hỏa lực : 03 súng máy 7,7mm Vickers; 1.360 kg bom.
Bay lần đầu : 24/11/1922
Số lượng sản xuất : 124 chiếc.
Quốc gia sử dụng : Anh.
Phi cơ so sánh : Vickers Wellington, Handley Page HP-50 Heyford (Anh).
.