Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Westland Limousine

Limousine
VẬN TẢI CƠ
Westland Aircraft (Anh)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02 + 03 HK
Dài : 8,46 m
Sải cánh : 11,51 m
Cao : 3,30 m
Trọng lượng không tải : 990 kg
Tối đa khi cất cánh : 1.535 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt 12 xi-lanh Rolls-Royce Falcon III/Napier Lion 1A có sức đẩy 275/450 ngựa.
Tốc độ : 145 km/giờ
Cao độ : 5.180 m
Tầm hoạt động : 467 km
Bay lần đầu : 7/1919
Số lượng sản xuất : 08
Quốc gia sử dụng : Anh.
Phi cơ so sánh : deHavilland DH-18 (Anh).
.

NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- airwar.ru
- flyingmachines.ru
- aviation.technomuses.ca
- flickr.com
- richard.ferriere.free.fr


Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Avia BH-1


BH-1
PHI CƠ THỂ THAO
Avia (Tiệp Khắc)
_____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01 + 01 HK
Dài : 5,86 m
Sải cánh : 10,08 m
Cao : () m
Trọng lượng không tải : 270 kg
Tối đa khi cất cánh : 490 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Daimler có sức đẩy 29 ngựa.
Tốc độ : 137 km/giờ
Cao độ : 2.000 m
Tầm hoạt động : 250 km
Bay lần đầu : 13/10/1920
Số lượng sản xuất : 01
Quốc gia sử dụng : Tiệp Khắc.
Phi cơ so sánh : Avia BH-5 (Tiệp Khắc).
.
Xem clip về Avia BH-1 (phục chế)
NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- avia.vyrobce.cz
- planes.cz
- historicflight.cz
- flickr.com
- airliners.net
- henrikaper.nl
- airplane-pictures.net
- youtube.com