Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

Armstrong Whitworth FK-10 Quad

FK-10 Quad
CHIẾN ĐẤU CƠ
Armstrong Whitworth (Anh)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 6,78 m
Sải cánh : 8,48 m (04 tầng cánh)
Cao : 3,50m
Trọng lượng không tải : 562 kg
Tối đa khi cất cánh : 918 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Clerget 9B có sức đẩy 130 ngựa.
Tốc độ : 135 km/giờ
Cao độ : 3.050 m
Tầm hoạt động : 2 giờ rưỡi.
Hỏa lực : 01 súng máy 7,7mm Vickers phía trước và 01 súng máy 7,7mm Lewis ở buồng lái.
Bay lần đầu : 1916
Số lượng sản xuất : 08 chiếc.
Quốc gia sử dụng : Anh.
Phi cơ so sánh : Sopwith 1.1/2 Strutter, Bristol F.2b Biff (Anh).
.