Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

DFW T.28 Floh


T.28  Floh
CHIẾN ĐẤU CƠ
DFW-Deutsche Flugzeugwerkr GmbH (Đức)
_____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 4,50 m
Sải cánh : 6,50 m
Cao : 2,04 m
Trọng lượng không tải : 352 kg
Tối đa khi cất cánh : 596 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Mercedes D.I có sức đẩy 180 ngựa.
Tốc độ : 180 km/giờ
Cao độ : 5.500 m
Tầm hoạt động : 2 giờ.
Hỏa lực : 01 súng máy 7,92mm LMG 08/15 Spandau.
Bay lần đầu : 1915
Số lượng sản xuất : 01
Quốc gia sử dụng : Đức.
Phi cơ so sánh : Fokker E.III Eindecker (Đức).
.





NGUỒN :
- airwar.ru
- youtube.com