Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Wittemann-Lewis NBL-1 Barling Bomber


NBL-1  Barling Bomber
OANH TẠC CƠ THỬ NGHIỆM
Wittemann-Lewis Aircraft Co. (Mỹ)
_____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 07
Dài : 19,81 m
Sải cánh : 36,58 m
Cao : 8,23 m
Trọng lượng không tải : 12.307 kg
Tối đa khi cất cánh : 19.300 kg
Động cơ : 06 động cơ cánh quạt Liberty L-12A có sức đẩy 420 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 155 km/giờ
Cao độ : 2.350 m
Tầm hoạt động : 273 km
Hỏa lực : 07 đại liên 30 (7,62mm); 2.300 kg bom.
Bay lần đầu : 22/8/1923
Trị giá : 525.000 USD (tương đương 7,16 triệu USD ngày nay).
Số lượng sản xuất : 01
Quốc gia sử dụng : Mỹ. 
Phi cơ so sánh : Handley Page V/1500 (Anh); Zeppelin-Staaken R.VI (Đức).
.


NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- airwar.ru
- flickr.com
- aerohub.co.nz
- community.livejournal.com