Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Udet U-12 Flamingo


U-12  Flamingo
PHI CƠ HUẤN LUYỆN
Udet Flugzeugbau (Đức)
__________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02
Dài : 7,4 m
Sải cánh : 10,0 m
Cao : 2,8 m
Trọng lượng không tải : 525 kg
Tối đa khi cất cánh : 800 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Siemens-Halske Sh.11 có sức đẩy 80 ngựa.
Tốc độ : 140 km/giờ
Cao độ : 3.700 m
Tầm hoạt động : 450 km
Bay lần đầu : 1925
Số lượng sản xuất : 317
Quốc gia sử dụng : Đức, Áo, Hungary.
Phi cơ so sánh : Curtiss JN-4 Jenny (Mỹ).
.

Xem clip về Udet U-12 Flamingo
Xem clip [2] về U-12 Flamingo

NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- airventure.de
- biplanes.de
- avionslegendaires.net
- airliners.net
- jetphotos.net
- 1000aircraftphotos.com
- osvm.net
- latvianaviation.com
- flickr.com
- richard-ferriere.free.fr
- youtube.com

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Morane-Saulnier A.IA.I
CHIẾN ĐẤU CƠ
Morane-Saulnier (Pháp)
__________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 5,63 m
Sải cánh : 8,51 m
Cao : 2,41 m
Trọng lượng không tải : 488 kg
Tối đa khi cất cánh : 650 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Gnome Monosoupape 9N có sức đẩy 160 ngựa.
Tốc độ : 207 km/giờ
Cao độ : 7.000 m
Tầm hoạt động : 1 giờ 45 phút
Hỏa lực : 01 súng máy 7,7mm Vickers phía trước buồng lái.
Bay lần đầu : 8/1917
Số lượng sản xuất : 1.210
Quốc gia sử dụng : Bỉ, Pháp, Nhật, Liên Xô, Thụy Sĩ, Mỹ.
Phi cơ so sánh : Morane-Saulnier "N" Bullet (Pháp).
.


Xem clip về một Morane-Saulnier AI phục chế
NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- memorial.flight.free.fr
- flickr.com
- airliners.net
- jetphotos.net
- manzanolaser.com
- airport-data.com
- photosite.pl
- theaerodrome.com
- aero.passion.perso.sfr.fr
- wp.scn.ru
- richard-ferriere.free.fr
- youtube.com