Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2008

Mitsubishi Ki-20 kiểu 92

Ki-20 kiểu 92
OANH TẠC CƠ
Mitsubishi (Nhật)
_____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 10
Dài : 23,2 m
Sải cánh : 44,0 m
Cao : 7,34 m
Trọng lượng không tải : 14.912 kg
Tối đa khi cất cánh : 25.488 kg
Động cơ : 04 động cơ cánh quạt Junkers Jumo 88a có sức đẩy 800 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 220 km/giờ
Cao độ : 3.400 m
Tầm hoạt động : 2.060 km
Hỏa lực : 01 đại bác 20mm; 08 súng máy 7,7mm; 5.000 kg bom.
Bay lần đầu : 1931
Số lượng sản xuất : 06 chiếc.
Quốc gia sử dụng : Nhật.
Phi cơ so sánh : Kalinin K-7 (Liên Xô).
.

Không có nhận xét nào: