Thứ Năm, 28 tháng 5, 2009

My Favorites Music

GINZA LIGHTS - The Ventures
CALIFORNIA DREAMIN'- The Beach Boys
MƯỜI NĂM TÌNH CŨ - Hương Lan
QUA CƠN MÊ - Phi Nhung
CHO LẦN CUỐI - Lê Uyên Phương
COMMENT CA VA - The Shorts
FUNKY TOWN - Lipps Inc
I HATE MYSELF FOR LOVING YOU - Joan Jett & The Blackhearts
HANKY PANKY - The Shodells
WHAT IS LOVE ? - Haddaway
STILL LOVING YOU - Scorpions

1 nhận xét:

Roger nói...

Most of these songs are my favourites too.